Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw

Podstawową działalnością naszej firmy jest wycena nieruchomości i przedsiębiorstw oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.
Specjalizujemy się w określaniu wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb bankowych, sprzedaży, podatkowych, spadkowych, itp.
Przy realizacji wycen działamy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. 

Cena świadczenia usługi ustalana jest indywidualnie w oparciu o szereg czynników właściwych dla danej nieruchomości i rodzaju wyceny, 
do głównych należy rodzaj nieruchomości, cel wyceny oraz kompletność dokumentacji posiadanej przez Zleceniodawcę. 

Jeęeli są Państwo zainteresowani cenę usługi, prosimy o wypełnienie 
i przesłanie poniższego formularza. Przesłanie formularza nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.
Po otrzymaniu formularza w ciągu 24h skontaktujemy się z Państwem podając cenę operatu szacunkowego i termin wykonania zlecenia. 

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych do wyceny w zależności od rodzaju nieruchomości:

 

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

·       odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej

·       wypis z rejestru gruntów

·       mapa ewidencyjna i/lub zasadnicza

·       zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy

 

DOM

·       odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej

·       wypis z rejestru gruntów i budynków

·       mapa ewidencji gruntów i/lub mapa zasadnicza

·       zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy

·       dokumentacja projektowa

·       pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania


DOM W BUDOWIE / ROZBUDOWIE

·       odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej

·       wypis z rejestru gruntów i budynków

·       mapa ewidencji gruntów i/lub mapa zasadnicza

·       zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy

·       dokumentacja projektowa

·       pozwolenie na budowę

·       kosztorys

 
LOKAL

·       odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej

·       gdy brak KW lokalu – to KW nieruchomośi, z której lokal będzie wyodrębniony, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z rejestru gruntów i budynków  

·       kosztorys remontu / wykończenia (jeżeli dotyczy)

 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

·       przydział lokalu mieszkalnego lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu mieszkalnego

·       odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej (jeżli jest założona)

·       akt notarialny nabycia

·       kosztorys remontu / wykończenia (jeżeli dotyczy)

 

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA, PRZEDSIEBIORSTWO, INNE PRAWA

lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest indywidualnie po otrzymaniu dokładnej informacji o nieruchomości, przedsiębiorstwie, prawie, oraz zakresu i celu wyceny 
 

Kontakt

Charakterystyka nieruchomości

Cel wyceny

Oczekiwany czas wykonania

Komentarz