certyfikaty Energetyczne

Wykonujemy certyfikaty (świadectwa) energetyczne lokali i budynków. Certyfikaty energetyczne są dokumentami określającymi wielkość zapotrzebowania na energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Obowiązek sporządzania i udostępniania certyfikatów energetycznych dotyczy każdego budynku (z wyjątkiem budynków określonych w art. 5 ust. 7 Prawo Budowlane): oddawanego do użytkowania, podlegającego zbyciu lub wynajmowi oraz jeżeli w wyniku przebudowy lub remontu ulega zmianie jego charakter energetyczny.